0786 19 91 95

Legislatie Rutiera »Auto Utile »Inmatriculare Auto

Inmatriculare auto

INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL NOU - INDIGEN

Documente necesare:
- Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie);
- Cerere tip;
- Fisa de înmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de înmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata în cazul pers. juridice);
- Copia tichetului de asigurare;
- Copia actului de proprietate asupra vehiculului;
- Dovada de plata a taxei de înmatriculare (C.E.C., trezorerie) - chitanta sau ordin de plata;
- Chitanta de plata a contravalorii certificatului de înmatriculare;
- Documentul de identitate al solicitantului (original si copie);
- Contravaloarea placilor cu numere de înmatriculare.
In cazul în care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
- adresa înregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
- copia actului de identitate al delegatului;
- copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului;
- pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.

INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL NOU - IMPORTAT

Documente necesare:
- Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie);
- Cerere tip;
- Fisa de înmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de înmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata în cazul pers. juridice);
- Copia tichetului de asigurare;
- Copia documentului de proprietate (factura, contract de vanzare – cumparare, etc), certificatul si placile cu numere de înmatriculare eliberate de autoritatile straine, daca vehiculul a intrat pe roti în tara.
- Dovada de plata a taxei de înmatriculare (C.E.C., trezorerie) - chitanta sau ordin de plata;
- Chitanta de plata a contravalorii certificatului de înmatriculare;
- Documentul de identitate al solicitantului (original si copie);
- Contravaloarea placilor cu numere de înmatriculare;
- Chitanta sau declaratia vamala de import definitiv (copie legalizata avand aplicat timbrul sec al notarului);
In cazul în care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
- o adresa înregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
- copia actului de identitate al delegatului;
- copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului;
- pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.

INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL UZAT - IMPORTAT

Documente necesare:
- Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie);
- Cerere tip;
- Fisa de înmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de înmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata în cazul pers. juridice).
- Copia tichetului de asigurare.
- Certificatul de autenticitate sau, dupa caz, nota de identificare;
- Copia documentului de proprietate (factura, contract de vanzare – cumparare, etc), certificatul si placile cu numere de înmatriculare eliberate de autoritatile straine, daca vehiculul a intrat pe roti în tara.
- Chitanta sau declaratia vamala de import definitiv (copie legalizata avand aplicat timbrul sec al notarului);
- Dovada de plata a taxei de înmatriculare (C.E.C., trezorerie) - chitanta sau ordin de plata
- Chitanta de plata a contravalorii certificatului de înmatriculare
- Documentul de identitate al solicitantului (original si copie)
- Contravaloarea placilor cu numere de înmatriculare
In cazul în care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
- adresa înregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
- copia actului de identitate al delegatului;
- copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.
- pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.

INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL UZAT (indigen/indigenizat)

Documente necesare:
- Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie), pe care este înscrisa radierea din circulatie;
- Fisa de înmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de înmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata în cazul pers. juridice)
- Copia tichetului de asigurare
- Certificatul de autenticitate sau, dupa caz, nota de identificare;
- Copia documentului de proprietate (factura, contract de vanzare – cumparare, etc)
- Dovada de plata a taxei de înmatriculare (C.E.C., trezorerie) - chitanta sau ordin de plata
- Chitanta de plata a contravalorii certificatului de înmatriculare
- Documentul de identitate al solicitantului (original si copie);
- Contravaloarea placilor cu numere de înmatriculare
In cazul în care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
- adresa înregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
- copia actului de identitate al delegatului;
- copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.
- pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.


INMATRICULARE PERMANENTA VEHICUL INSTRAINAT PRIN HOTARARE JUDECATOREASCA

Documente necesare:
- Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie), pe care este înscrisa radierea din circulatie
- Fisa de înmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de înmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata în cazul pers. juridice). In lipsa semnaturii fostului proprietar se accepta documentele de înstrainare (copii xerox) privind executarea silita prin executori judecatoresti
- Copia tichetului de asigurare
- Certificatul de autenticitate sau, dupa caz, nota de identificare;
- Document de proprietate, respectiv hotararea judecatoreasca, procesul verbal de sechestrare si cel de vanzare prin licitatie publica
- Dovada de plata a taxei de înmatriculare (C.E.C., trezorerie) - chitanta sau ordin de plata
- Chitanta de plata a contravalorii certificatului de înmatriculare
- Documentul de identitate al solicitantului (original si copie);
- Contravaloarea placilor cu numere de înmatriculare
- In cazul în care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre - alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
- Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
- adresa înregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
- copia actului de identitate al delegatului;
- copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.
- pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.

INMATRICULARE TEMPORARA (vehicul destinat exportului)

Documente necesare:
- Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie) si radierea din circulatie, daca vehiculul a mai fost înmatriculat in Romania
- Fisa de înmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de înmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata în cazul pers. juridice)
- Copia tichetului de asigurare
- Copia documentului de proprietate (factura, contract de vanzare – cumparare, etc)
- Copia asigurarii internationala tip carte verde
- Certificatul si placile cu numere de înmatriculare straina, daca vehiculul provine din strainatate si nu a mai fost înmatriculat in Romania.
- Dovada de plata a taxei de înmatriculare (C.E.C., trezorerie) - chitanta sau ordin de plata
- Chitanta de plata a contravalorii certificatului de înmatriculare
- Documentul de identitate al solicitantului (original si copie);
Contravaloarea placilor cu numere de înmatriculare
In cazul în care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
- adresa înregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
- copia actului de identitate al delegatului;
- copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.
- pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.

INMATRICULARE TEMPORARA (vehicul deja inmatriculat temporar, acelasi detinator)

Documente necesare:
- Cerere de inmatriculare (model tipizat);
- Actul de identitate al solicitantului (original si copie);
- Cartea de identitate a vehiculului (original si copie);
- Fisa de inmatriculare vizata la "Directia de Impozite si Taxe Locale" de sector (fisa trebuie semnată de solicitant/stampilată in cazul pers. juridice la rubrica "OBSERVATII");
- Document care atestă dobandirea proprietatii asupra vehiculului (factură, contract de vanzare-cumpărare, etc.) – original si copie;
- Asigurare obligatorie de raspundere civila auto (original si copie);
- Dovada de plata a contravalorii taxei de inmatriculare auto;
- Dovada de plata a contravalorii certificatului de inmatriculare (talon auto);
- Tichet care atesta efectuarea verificarii tehnice a vehiculului (ITP), in termen de valabilitate;
- Dovada de efectuare a formalitatilor vamale de import temporar, fara a avea termenul limita expirat (original). In cazul persoanelor juridice este necesara si o copie legalizata la notar public a declaratiei vamale de import temporar;
- Vechiul certificat de inmatriculare si placile cu numar de inmatriculare aferente;
- Delegatie in cazul pers. juridice + copie B.I. delegat;
- Alte acte necesare pentu clarificarea unor situatii particulare;
pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.

INMATRICULARE TEMPORARA (vehicul nou/uzat importat temporar)

IMPORTANT !
Acest tip de înmatriculare se efectueaza doar pentru persoanele fizice care au domiciliul in strainatate si resedinta in Romania sau pentru persoanele juridice care importa temporar astfel de vehicule.
Documente necesare:
- Cartea de identitate a vehiculului avand aplicata folia de secretizare (original si copie)
- Fisa de înmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de înmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata în cazul pers. juridice)
- Copia tichetului de asigurare
- Copia documentului de proprietate (factura, contract de vanzare – cumparare, etc), certificatul si placile cu numere de înmatriculare eliberate de autoritatile straine, daca vehiculul a intrat pe roti în tara.
- Dovada de plata a taxei de înmatriculare (C.E.C., trezorerie) - chitanta sau ordin de plata
- Chitanta de plata a contravalorii certificatului de înmatriculare
- Documentul de identitate al solicitantului (original si copie);
- Certificatul de autenticitate sau, dupa caz, nota de identificare;
- Chitanta sau declaratia vamala de import temporar (copie legalizata avand aplicat timbrul sec al notarului). In locul acestui document, pentru un singur vehicul cu masa totala maxima mai mica de 3.500 kg, se poate depune un certificat de înmatriculare permanenta sau temporara strain, al carui titular este persoana care solicita înmatricularea in Romania. Pentru strainii studenti in Romania certificatul de înmatriculare trebuie sa fie emis în tara în care îsi au domiciliul.
- Contravaloarea placilor cu numere de înmatriculare
In cazul în care detinatorul, nu se poate prezenta la ghiseu, acesta poate fi reprezentat de catre o alta persoana, pe baza unei procuri notariale speciale.
Pentru solicitarile persoanelor juridice, mai sunt necesare si urmatoarele acte:
- adresa înregistrata de solicitare, cu indicarea delegatului autorizat sa depuna si sa ridice documentele de circulatie;
- copia actului de identitate al delegatului;
- copia certificatului de înregistrare eliberat de Oficiul National al Registrului Comertului.
- pentru entitati ca societati civile, profesionale de avocati, birouri de notari publici, precum si alte asemenea entitati, trebuie sa se prezinte pe laga documentele de inmatriculare si certificatul de cod fiscal.

Cine suntem noi?

Legislatierutiera.ro este parte a companiei de software educational a PROPHET IT GROUP SRL. Suntem primul si cel mai inovator producator national de s...citeste mai mult

Ce facem?

In 2005 am lansat pe piata din Romania primul soft de legislatie rutiera pentru obtinerea permisului de conducere. In 2007 am lansat produsul "auto B+...citeste mai mult